Skuls logo

Skuls lanserer ny klientportal

I vår nye klientportal har vi gjort det enklere å registrere og følge opp inkassosaker, for deg som har levert en vare eller en tjeneste, men ikke fått betalt.

Den nye portalen er utviklet både for deg som har - og deg som ikke har - en integrasjon mot oss. Når du har registrert deg og logget inn, får du tilgang til en rekke funksjoner som gjør det enkelt å følge opp hver enkelt inkassosak du oppretter.

Skuls klientportal, kontantstrøm i inkassosaker
I klientportalen får du enkelt oversikt over inkassosakene du er involvert i.Meldinger

Her kan du enkelt sende meldinger til saksløser angående inkassosaker du er involvert i. Når du får svar fra oss, ser du også dette her.

Betalinger

Når skyldner har innfridd et krav, vil en oversikt over dette dukke opp under fanen “betalinger”.

Fakturaer

Her ser du alle utestående fakturaer du har, som er registrert som en inkassosak hos oss.

Trekke saken

Som fordringshaver kan du når som helst velge å trekke en inkassosak fra videre pågang. Gjør du dette, sendes det brev eller sms til skyldneren om at saken er avsluttet.

Registrere innbetaling

I enkelte sammenhenger kan du ha behov for å registrere en innbetaling i en inkassosak. Dette kan være aktuelt hvis du for eksempel ikke har integrasjon opp mot oss - slik at en innbetaling ikke automatisk fanges opp av våre systemer, eller at skyldneren betaler hovedstol direkte til deg.

Når du registrerer en innbetaling oppdaterer vi saldoen i saken, slik at skyldneren ikke betaler mer enn det kravet tilsier.

Aktiviteter

Under fanen aktiviteter loggføres alle aktiviteter som berører saken. Dette kan for eksempel være at kunden har tatt kontakt med oss for å høre mer om saken, eller at vi har tatt kontakt med kunden for å komme fram til en god betalingsløsning.

Dokumenter

Her finner du alle dokumenter vedrørende hver enkelt sak. Dette kan for eksempel være dokumentasjon som er sendt til namsmannen, eller at vi har sendt inkassovarsel.

Tidslinje

Tidslinjen viser gangen i sakene dine, fra de først blir registrert og helt fram til vi har kommet fram til en løsning og kravet er betalt.

Andre funksjoner

I tillegg til disse funksjonene kan du også kreditere en skyldner, dersom et krav viser seg å ha vært uriktig. Du kan også laste opp dokumenter som har tilknytning til en konkret sak, som for eksempel dokumentasjon på dialog, kontrakter eller informasjon knyttet til frakt og levering.

Logg inn i den nye klientportalen vår.