Skuls logo

Klientportal for brukere av Conta

I vår klientportal har vi gjort det enkelt for brukere av Conta å se fakturaens status og utvikling etter at det er sendt til oss for innfordring.

Portalen er tilpasset deg som har overført ubetalte fakturaer fra Conta til oss. Når du har aktivert kundeforhold hos oss i Conta og og mottatt e-post med brukertilgang, får du tilgang til en rekke funksjoner som gjør det enkelt å følge opp og se status og utvikling i de enkelte inkassosakene du oppretter.

Skuls klientportal, kontantstrøm i inkassosaker
I klientportalen får du enkelt oversikt over inkassosakene du er involvert i.Meldinger

Her kan du enkelt sende meldinger til saksløser angående inkassosaker du er involvert i. Når du får svar fra oss, ser du også dette her.

Betalinger

Når skyldner har innfridd et krav, vil en oversikt over dette dukke opp under fanen “betalinger”.

Fakturaer

Her ser du alle utestående fakturaer du har, som er koblet til den enkelte inkassosak hos oss.

Aktiviteter

Under fanen aktiviteter loggføres alle aktiviteter som berører saken. Dette kan for eksempel være at kunden har tatt kontakt med oss for å høre mer om saken, eller at vi har tatt kontakt med kunden for å komme fram til en god betalingsløsning.

Dokumenter og brev

Her finner du alle dokumenter vedrørende hver enkelt sak. Dette kan for eksempel være dokumentasjon som er sendt til namsmannen, eller at vi har sendt inkassovarsel, mottatt e-post med mere.

Tidslinje

Tidslinjen viser gangen i sakene dine, fra de først blir registrert og helt fram til vi har kommet fram til en løsning og kravet forhåpentligvis er betalt.

Laste opp dokumentasjon

Du kan også laste opp dokumenter som har tilknytning til en konkret sak, som for eksempel dokumentasjon på dialog, kontrakter eller informasjon knyttet til frakt og levering.

Hva må gjøres i Conta?


Registrere sak

Registrering av sak gjøres i Conta ved å trykke på knappen Send til inkasso.

Trekke sak

Som fordringshaver kan du når som helst velge å trekke en inkassosak fra videre pågang. Gjør du dette, sendes det brev eller sms til skyldneren om at saken er avsluttet. Dette gjøres ved å trykke på knappen Trekke fakturaen.

Trekke fakturaen
Registrere innbetaling

Hvis du har fått betalt fra din kunde direkte til virksomhetens bankkonto må du gi oss beskjed om dette. Dette gjøres ved å trykke på knappen Registrer en innbetaling.

Når du registrerer en innbetaling oppdaterer vi saldoen i saken, slik at skyldneren ikke betaler mer enn det kravet tilsier.Logg inn til klientportalen.