Skuls logo
Hodet i sanden

Unngå snøballeffekten: Inkasso kan raskt bli dyrt

Har du glemt å betale regningen for en vare eller en tjeneste du har mottatt? Betaler du så snart som mulig, unngår du at renter og gebyrer gjør regningen større.

Publisert 24. august 2020

Inkasso er noe bedrifter kan ta i bruk når en kunde har mottatt en vare eller en tjeneste, men ikke betalt innen fristen. Når en faktura passerer forfallsdato uten at den blir betalt, har den som sendte regningen derfor lov til å sende purring med purregebyr i posten, og kreve renter for tiden som har gått. Det er viktig å være klar over at selv om en regning kan være kjedelig å betale, er du likevel forpliktet til å gjøre opp for deg.

Det er også vanlig at inkassobyråer som Skuls tar betalt for å kreve inn pengene.

Dette skjer gjennom gebyrer som kalles inkassosalærer. Dersom fakturaen går til rettslig inkasso, kommer rettsgebyrer og gebyr for skriving av klage i tillegg.

Kostnadene kan derfor totalt sett bli større enn du kanskje tror. Dessuten kan konsekvensen av å ikke betale føre til en snøballeffekt av kostnader, som de fleste nok ønsker å unngå.

Snøballeffekt i form av tilleggsgebyrer

Her skal vi se litt på konsekvensene av å ikke betale en faktura. Som et eksempel kan vi bruke en regning på 1000 kroner, for en vare eller tjeneste kjøpt fra en bedrift, og se hva som kan skje med den om den står ubetalt lenge, med utgangspunkt i satsene som gjelder i 2018.

Større salærer gjelder for større beløp, og forbrukere har litt lavere satser. Effekten er likevel den samme.

Her skjer det altså en femdobling av beløpet som må betales. For en privatperson/forbruker ville det skyldige beløpet vært på litt over 4000 kroner.

Aller først begynner renter å løpe etter en sats som er satt av Finansdepartementet. Rentene fortsetter å løpe til regningen er betalt. Etter 14 dager vil du motta et inkassovarsel, og som oftest legges det da på et purregebyr på 70 kroner, i tillegg til rentene som har løpt frem til da. Fra 1. oktober 2020 settes satsen for purregebyr ned til kroner 35.

Purring kan gjøres to ganger før inkassovarsel, og da kan purregebyret til sammen bli 140 kroner (70 kroner etter 1, oktober 2020).

Dersom regningen fremdeles ikke er betalt 14 dager etter at inkassovarsel er sendt, vil Skuls legge på et inkassosalær - et gebyr for å kreve inn pengene.

Samtidig sendes en betalingsoppfordring, som viser til at det vil foretas rettslige skritt for å kreve inn pengene, dersom regningen ikke betales innen fristen som er satt i betalingsoppfordringen. Dersom betaling ikke har kommet innen 43 dager etter den opprinnelige forfallsdatoen på fakturaen, dobles inkassosalæret.

Har betalingen fremdeles ikke kommet, vil det sendes en utleggsbegjæring til namsmannen om å kreve inn pengene. Dette gjøres i så fall ved å ta pant i eiendom, beslag i bankkonto, trekk i lønn eller lignende.

En regning på 1000 kroner kan øke til over 5000 kroner på veldig kort tid. Og det kan bli enda dyrere: I ytterste konsekvens, for eksempel ved tvangssalg av eiendom, vil nemlig den som skylder penger måtte betale enda større summer i rettsgebyrer til tingretten, faktisk over 12 000 kroner.

Kan forhindre kredittkjøp

Selv før du får en formell betalingsanmerkning, kan du bli nektet kreditt. En forbruker kan for eksempel ved kjøp av mobiltelefon eller TV, bli nektet betalingsutsettelse eller mobilabonnement. I henhold til gjeldende regler, når betalingsoppfordring er sendt, blir forholdet også rapportert til kredittopplysningsbyråer, noe som igjen vil påvirke muligheten til å få kreditt.

Hvis en inkassosak går til utleggsforretning - at namsmannen krever inn pengene gjennom salg av eiendom, trekk i lønn eller lignende - vil du få en formell betalingsanmerkning. Dette vil i praksis gjøre det umulig å søke kreditt.

Dette bør du gjøre

Betal snarest. Dersom du kan betale, er det på alle måter best å gjøre dette så fort som mulig. Når du har mottatt et inkassovarsel, bør du ta det på alvor og betale pengene du skylder. Da slipper du også flere negative økonomiske og lovmessige konsekvenser, og saken er ute av verden.

Dersom du ikke kan betale, ta kontakt med den som sendte inkassovarselet. Enten det er en innkrever som jobber på vegne av firmaet du skylder penger til, eller firmaet håndterer inkasso selv, vil det ofte være mulig å komme frem til en løsning som er akseptabel for begge parter, før det blir altfor kostbart. Et eksempel er en avtale om nedbetaling eller utsettelse.

Alternativet er å ikke foreta deg noen ting, som betyr at kostnadene fortsetter å øke.

NB! Dersom du har innvendinger mot fakturaen og mener den ikke er gyldig, kan du sende en innsigelse. Da fryses inkassoprosessen til en avgjørelse er tatt i forliksrådet, Norges laveste rettsinstans.

Les også om hva du må gjøre hvis du har mottatt et inkassobrev i posten, og ta også en titt på vår ordliste om inkasso, hvis det er begreper du ikke forstår.