Skuls logo
Tiger blir katt

Tjenester fra inkassobyrået Skuls

Skuls tilbyr tjenester når du har solgt en vare, men ikke fått betalt. For oss er det viktig at du får oppgjøret ditt, samtidig som vi ivaretar kunden.

Publisert 24. august 2020

En gang iblant hender det at en kunde ikke betaler regningen sin i tide. Årsakene til dette kan være flere, men uansett har du som har solgt varen eller tjenesten et ønske om å få betalt, og det er derfor vi er her.

Vi tilbyr inkassovarsel (førinkasso), utenomrettslig inkasso og rettslig inkasso. Dette er rekkefølgen på stegene i en eventuell inkassosak, som er fastsatt ved lov og som vi dermed er pålagt å følge. I tillegg tilbyr vi også inkasso for privatpersoner

Inkassovarsel / førinkasso

Ofte er det nok med en påminnelse til kunden om at regningen ikke er betalt, så ordner saken seg. I de tilfellene hvor så ikke skjer, tilbyr vi tjenester som hjelper deg med å få betalt, og det på en måte som gjør at både du og kunden blir tilfreds med oppgjøret.

Inkasso (utenrettslig)

Dersom betalingen for en vare eller tjeneste uteblir, kan vi sende betalingsoppfordringer til skyldneren - den som skylder deg penger. Hvis betalingen fortsatt uteblir, tar vi kontakt med skyldneren på nytt, med mål om å finne den beste løsningen som fører til at du får pengene dine.

Rettslig inkasso

Hvis utenrettslig inkasso ikke fører frem, vil vi vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta saken over til rettslig inkasso hos Namsfogden. Når saken er behandlet hos Namsfogden, får du eventuelt en rettskraftig dom med pant i bankkontoer, tvangssalg av kjøretøy og annen eiendom, trekk i lønn eller andre ytelser.

Resultatet kan enkelte ganger bli en dom med «intet til utlegg», noe som betyr at det ikke finnes verdier som kan beslaglegges eller tas pant i. Skyldneren vil imidlertid få en offentlig betalingsanmerkning. I tillegg kan vi legge saken til overvåking, slik at den følges opp hvis skyldneren får en forbedret økonomisk situasjon i fremtiden.

Overvåking

Hvis du velger å ikke ta saken til rettslig inkasso, eller saken har resultert i «intet til utlegg» hos namsmannen, sender vi brev til skyldneren om at inkassokravet er lagt til overvåking.

Vi kan da få oppdatert informasjon når skyldneren skifter jobb, selger eller kjøper eiendom, flytter, mottar trygdeytelser eller når betalingsanmerkninger blir slettet.

Dette gjør at vi kan gjenoppta arbeidet med å finne en god løsning for oppgjøret, så fort det blir aktuelt.

Tilgang til nettbasert kundeportal

Som kunde hos oss kan du registrere og følge saker i den nettbaserte kundeportalen vår. For hver sak kan du se status, beløp, renter, gebyrer (salærer), innbetalinger, avdragsordninger og annen nyttig informasjon. I tillegg kan du ta ut rapporter og bilag til regnskapet.

Du kan også legge igjen beskjed til oss når du er logget inn i portalen. Dette er tidsbesparende når du har behov for å kommunisere om de enkelte inkassosakene.

Les mer om oss i inkassobyrået Skuls.