Skuls logo
Tenker

Personvern når du har fått et inkassokrav

Når du blir part i en inkassosak, er vi pålagt å innhente opplysninger om deg. Her forklarer vi hvilke rettigheter du har over opplysningene vi håndterer.

Publisert 28. mai 2020

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse eller fødselsnummer. Disse opplysningene skal behandles på en trygg måte, i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen, ofte kalt GDPR.

Skuls samler kun inn informasjon som er relevant for saken vi arbeider med, og vi har gode sikkerhetsrutiner slik at opplysningene dine alltid er trygge.

Du har rett til innsyn

Personvernforordningen gir deg rett til innsyn i opplysningene dine. Det vil si at du kan be om å få vite hvilken informasjon vi har om deg, og hvordan vi bruker denne informasjonen.

Du kan blant annet spørre om:

  • hvor opplysningene er samlet inn fra
  • hvorfor opplysningene er samlet inn
  • hvor lenge de lagres
  • hvordan vi beskytter opplysningene dine
  • hvilke rettigheter du har til å rette eller slette opplysningene, eller klage på bruken

Du kan også få kopi av dataen som er lagret. For å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg kan du ta kontakt med oss.

Les også Du har mottatt inkassovarsel fra Skuls - hva nå?

Fjerning av informasjon

Personvernlovverket gir i utgangspunktet personer rett til å kreve at personopplysninger slettes. Dette gjelder så lenge opplysningene ikke er bundet av andre lovmessige krav.

Inkassobransjen reguleres av inkassoloven og lovverk slik som bokføringsloven. Bokføringsloven krever blant annet at regnskapsmateriale som regnes som sekundærdokumentasjon skal lagres i tre år og seks måneder.

Fordi inkassobransjen er underlagt disse lovene, kan personopplysninger ikke slettes, men anonymiseres. Det er i tråd med GDPR-lovverket og kravene for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon.

Tiger blir katt

Personopplysningene dine kan anonymiseres når visse vilkår er møtt:

  • Ett år etter at saken er avsluttet kan du kreve å få anonymisert taushetsbelagt informasjon, for eksempel at det har vært «intet til utlegg».
  • Tre år etter at saken er lukket kan du kreve at personopplysninger blir anonymisert.
  • Ett år etter at et krav er foreldet blir personopplysningene dine automatisk anonymisert.

Det vil måtte lagres merknad på det som har skjedd i saken, slik at Finanstilsynet har mulighet til å sjekke at saken ble behandlet på riktig måte.

Hvis inkassosaken ble opprettet ved en feil, eller fakturaeier har slettet kravet, blir opplysningene dine anonymisert innen rimelig tid, fastsatt av inkassobyrået.

Vi har gode rutiner

Inkassobransjen er underlagt taushetsplikt, som vil si at vi ikke kan formidle informasjon videre til uvedkommende. Dette gjelder også all kommunikasjonen mellom deg og Skuls.

Vi sørger for at ansatte og leverandører signerer denne taushetsplikten, og har oversikt over sikkerhetsrutinene våre. Vi gjennomfører også tekniske tiltak for å sikre informasjonen din på best mulig måte.

Ta kontakt med oss i Skuls dersom du har spørsmål om personvern.

Logg inn i vår selvhjelpsportal for å følge saken din.