Skuls logo
Avslappet

Lavere inkassosalær fra 1. oktober 2020

Lavere inkassosatser betyr en gledelig nedgang i gebyrene som kan tillegges en inkassosak. Her forklarer vi i Skuls hva dette innebærer for deg.

Publisert 01. oktober 2020

Inkassosalær er et administrasjonsgebyr

Det mange kanskje ikke tenker over er at salæret som tillegges en regning som går til inkasso i stor grad er et administrasjonsgebyr. Dette gebyret er nødvendig for at vi som inkassoselskap skal kunne følge opp både deg som har solgt en vare eller en tjeneste (fordringshaver), og deg som sitter med en regning som ikke er betalt (skyldner), for å komme fram til en løsning som gjør at dere blir skuls.

En viktig del av denne tiden går til å vurdere rettslige prosesser på en slik måte at vi kan unngå rettslige skritt. Dette er viktig fordi vi vet hvor store kostnader som påløper og hvor stor privatrettslig inngripen det er å for eksempel få pant i boligen/bilen sin, eller lønnstrekk.

Andre typiske oppgaver vi bruker tid på er

  • Rådgivning på telefon
  • Dialog på e-post
  • Utarbeidelse av nedbetalingsplaner tilpasset skyldnerens økonomi
  • Mekling ved uenighet
  • Utsending av informasjonsbrev med eFaktura, Digipost og fysisk post.
  • Kommunikasjon med Namsfogden
  • Mekling mellom fordringshaver (selger) og skyldner (kjøper).

Inkasso er blitt mer skyldnervennlig

I motsetning til mange andre aktører i inkassobransjen har vi i Skuls lenge syntes at salærene har vært for høye, og på forbrukernes vegne er vi glade for at de forskriftene nå har trådt i kraft. I enkelte tilfeller kunne en regning på noen hundre kroner vokse til et inkassokrav på flere tusen kroner. Dette kunne medføre dramatiske følger for den det gjaldt, uavhengig av om den manglende betalingen skyldtes en midlertidig nedsatt betalingsevne, uenighet i kravet eller en forglemmelse. Satsene er imidlertid fastsatt av inkassoloven - som vedtas av regjeringen - og denne reguleringen er vi pålagt å følge.

Den nye inkassoloven, med nye satser for salærer, medfører at salærene er delt opp i flere trinn enn tidligere. Satsene for beløp på 0-500 kroner halveres (fra 350 til 175 kroner), satsene for beløp på 500-1000 kroner reduseres med 30% (fra 350 til 245 kroner). For beløp på over 1000 kroner reduseres satsene med 10-20%.

Nye inkassosatser 2020

I praksis betyr dette rett og slett at inkassobransjen har blitt mer skyldnervennlig.

Inkassovirksomhet spiller en viktig rolle i samfunnet vårt. Vår oppgave er å være en problemløser og rådgiver som bidrar både til at virksomheter får penger for varer eller tjenester de har solgt, og til at skyldnere betaler det de skal men ikke mer, når de har kjøpt en vare og regningen har gått til inkasso

Med de nye satsene synes vi inkassobransjen har blitt en mer rettferdig bransje, hvor små beløp også tillegges betydelig lavere salærer.

Like mye jobb for mindre penger?

Skulle vi fortsatt å jobbe som før, ville vi til slutt ikke hatt råd til å ha en stab med dyktige rådgivere på kundeservicen vår. Derfor har vi tatt noen viktige grep for å kunne tilby en like god tjeneste som før.

For å spare tid i prosessene har vi automatisert en god rekke oppgaver som handler om administrering av sakene.

Dette frigjør tid til å følge opp dere som er involvert i inkassosaker, med god rådgivning som fører til at dere blir skuls.