Skuls logo
Tenker

Inkasso til mindreårige

Det er mulig å sende inkassokrav til mindreårige, men dette er underlagt helt spesielle retningslinjer - som gebyrforbud.

Publisert 24. august 2020

For ordens skyld: I inkassobyrået Skuls påtar vi oss ikke oppdrag hvor skyldner er mindreårig.

En forutsetning for at det skal kunne opprettes en inkassosak mot en mindreårig, er at innkrevingen må gjelde varer eller tjenester som ikke kan leveres tilbake. Varer skal i første omgang alltid kreves tilbakelevert, i stedet for at det skal kreves inn penger.

To eksempler i en uttalelse fra Justis- og politidepartementet fra 2006, er legetimer der mindreårige ikke møter opp eller ikke betaler for seg, og bøker lånt på biblioteket, som ikke blir levert tilbake. Her kan både faktura, inkassovarsel og betalingsoppfordring sendes til den mindreårige.

Men selv om dokumentene står i vedkommendes navn, er det vanlig og lovlig å sende dem i posten til foreldrene (evt. verge eller andre foresatte).

Forbudt med renter, salærer og rettsgebyrer

Det er ikke lov å legge på gebyrer eller inkassosalærer på inkasso mot mindreårige. Dette betyr i praksis at du taper penger hvis saken går til utleggsforretning, ettersom du selv eller firmaet ditt må betale rettsgebyret. Ofte vil også namsfogdene rundt i landet avvise saken tvert hvis hovedpersonen er mindreårig.

Namsfogden sender som regel saker mot personer under 18 år til forliksrådet for å få i gang en dialog med de foresatte.

God inkassoskikk er ekstra viktig

Innkreving fra mindreårige krever hensynsfull behandling, og jo yngre vedkommende er, desto mer varsomt må inndrivingen skje. Uttalelsen fra departementet slår fast at direkte kontakt med vedkommende, både i form av telefon og personlig oppmøte, vil være i strid med god inkassoskikk. Et naturlig kontaktpunkt bør alltid være foreldre eller foresatte.

Les mer om god inkassoskikk.
Les om inkassotjenester fra Skuls.