Skuls logo
Hodet i sanden2

Ikke vent med inkasso

Når betaling uteblir for varer eller tjenester du har levert, er det viktig å ikke vente for lenge med å komme i gang med en inkassoprosess. Her forklarer vi hvorfor.

Publisert 24. august 2020

Det kan være mange grunner til at enkelte nøler med å sette i gang inkasso på en forfalt faktura. Kanskje kan det være at du er engstelig for eventuelle konflikter som kan oppstå, og opplever det som dramatisk å gå til det steget. Eller kanskje du vil tro det beste om folk og håpe til det siste at betalingen kommer.

All vår erfaring viser at jo lengre du venter, jo mindre er sjansene for at du får pengene dine. Dette skyldes ikke minst at de vanligste årsakene til en manglende betaling er at skyldneren ikke har mottatt fakturaen eller ikke er fornøyd med varen, og ikke manglende velvilje, slik mange har en forestilling om.

Da holder det ofte også med en enkel påminnelse, for at regningen blir betalt.

Ikke still sist i køen

Personen eller firmaet som skylder deg penger, skylder enkelte ganger også penger til andre. I tilfeller hvor den manglende betalingen skyldes lav betalingsevne har problemene en tendens til å bygge på seg. Da er det dessverre også slik at den som melder kravet sitt sist, også havner sist i køen når skyldneren har mulighet til å gjøre opp for seg.

I verste fall kan du risikere at namsmannen allerede har tatt pant i skyldnerens eiendeler eller iverksatt lønnstrekk for å betale andre fordringshavere.

Hvis firmaet som skylder deg penger er under konkursbehandling, er det som regel lite å hente igjen fra konkursboet. Banker og forpliktelser til det offentlige (som f.eks. NAV sin lønnsgaranti) kommer da som regel først i køen av de ulike fordringshaverne.

Begynn allerede etter 14 dager

Det er derfor ingen god grunn til å ikke iverksette inkasso så fort det er lov å gjøre det, 14 dager etter at inkassovarsel har blitt sendt. Du kan velge å sende purring med gebyr først, men det er ikke nødvendig. Skuls tar saken helt fra start til fullbyrdelse, og ivaretar kravet ditt på best mulig måte, samtidig som vi også forsøker å ivareta skyldneren på best mulig måte. I kundeportalen kan du følge med på alt som skjer, og ha full kontroll over alle bevegelser i inkassosakene dine.

Ved å benytte deg av inkasso fra Skuls får du satt erfarne og løsningsorienterte folk på saken, og du kan i stedet fokusere på det du er best til.

Les også om hvorfor du bør ha gode rutiner for faktuerering.