Skuls logo
Katt på skulder

Hvordan tar Skuls kontakt med kunder som ikke betaler?

I dialog med en skyldner er det viktig for oss i Skuls å være åpen og imøtekommende. Dette øker sjansen for å komme fram til en god løsning.

Publisert 24. august 2020

Når vi i inkassobyrået Skuls blir involvert i en sak hvor et firma har levert en vare eller tjeneste som de ikke har fått betalt for, er første steg å opprette kontakt med firmaet eller personen som skylder penger. Dette gjør vi via brev (inkassovarsel eller betalingsoppfordring), via e-post, e-faktura, Digipost eller på telefon i form av SMS.

Ved å først prøve utenomrettslig inkasso ønsker vi å oppnå en rask løsning slik at du ikke trenger å vente på rettssystemet for å få pengene dine.

Ringer og tilbyr alternativer for betaling

Hvis kravet ikke blir betalt etter første kontakt, ringer vi gjerne til skyldneren direkte. Ofte fører dette til en rask løsning, som følge av at skyldneren får vite mer om hvilke ulike betalingsmuligheter som finnes.

Kontakten via telefon er løsningsorientert, og for oss i Skuls er det viktig å bygge en forståelse for begge partenes perspektiv i saken, noe vi ser skaper smidige og løsningsorienterte prosesser.

I de tilfeller hvor skyldneren ikke har anledning til å innfri hele summen, vil vedkommende få mulighet til å betale i avdrag.

Rettslig inkasso er neste steg

Hvis det av ulike grunner ikke lar seg gjøre å komme fram til en avtale om betaling, er neste steg å vurdere om det vil være mer hensiktsmessig å gå til rettslig inkasso.

I så fall vil namsmannen avsi en dom om pant i bankkonto, tvangssalg eller lignende.

I tilfeller der resultatet av rettslig inkasso blir «intet til utlegg» - som betyr at skyldneren ikke har mulighet til å gjøre opp for seg i form av betaling eller pant i eiendeler - kan Skuls legge saken på overvåking. Da kan den gjenopptas hvis den som skylder penger får en forbedret økonomisk situasjon i fremtiden.

Les mer om tjenester fra inkassobyrået Skuls.