Skuls logo
Avslappet

Hva er kredittsjekk og kredittvurdering?

En kredittsjekk er en vurdering av økonomien din, som ofte gjøres når du har uoppgjort gjeld. Sjekken omfatter noen faste punkter, og hjelper oss som inkassobyrå å finne gode løsninger dersom du skylder penger.

Publisert 16. mars 2021

Hva er egentlig en kredittsjekk?

Kredittsjekken er altså en kontroll av økonomien din. Når noen kredittsjekker deg, gjør de dette for å kunne vurdere hvilke muligheter du har for å betale tilbake den kreditten du ønsker å få innvilget.

En kredittsjekk er en vurdering av sannsynligheten for at du kan betale for deg.

Kjøper du for eksempel en vare på avbetaling, eller bestiller noe på nett og ber om å betale med faktura i etterkant, er det vanlig at den du kjøper varen av, får utført en kredittsjekk av deg.

I kredittsjekken kartlegges forhold som inntekt, gjeld, skatt og aktive inkassosaker. Dette gjøres altså for å få et best mulig bilde av deg som betaler.

Når noen har kredittsjekket deg, skal du få et gjenpartsbrev fra selskapet som har utført kredittsjekken. Her skal det også oppgis hvilken aktør som har bestilt kredittsjekken. Har du kjøpt en vare som leveres av en tredjepart, for eksempel et mobilabonnement i en mobilbutikk, vil det være mobilselskapet står som formell bestiller av kredittsjekken, og ikke butikken der du kjøpte varen.

Det kanskje vanligste “kjøpet” å bli kredittsjekket for, er dersom du bestiller et nytt kredittkort. Da vil bankenes kredittsjekk spille inn på om du får innvilget kredittkortet, eller ikke.

Når du kjøper på kreditt utføres kredittsjekken i de fleste tilfellene automatisk som den del av prosessen, slik at vurderingen gjøres så raskt som mulig. Dermed får også du svar så raskt som mulig.

Hvem er det som kredittsjekker deg?

Det er noen få selskaper - såkalte kredittopplysningsbyrå - som utfører denne oppgaven, og på gjenpartsbrevet vil mest sannsynlig et av disse selskapene stå:

  • Creditsafe

  • Bisnode

  • Experian

  • EVRY

Det er et svært strengt lovverk knyttet til både kreditt og inkasso. De selskapene som utfører sjekken må ha konsesjon til dette fra Datatilsynet.

Hos flere av disse selskapene har du også muligheten til å kredittsjekke deg selv, mot betaling, for å få innsikt i hvordan du vurderes. Da får du også muligheten til å rette opp eventuelle feil, knyttet til nylige hendelser som ikke har rukket å bli oppdatert i systemene.

Hva er en kredittscore - og hvordan kan du forbedre den?

Kredittscore er en poengberegning av deg som betaler, og sannsynligheten for å at du vil pådra deg en betalingsanmerkning de neste 12 månedene. Beregningen er basert på kreditthistorikken din, og avhenger blant annet av hvor mange betalingsanmerkninger du har hatt. Ulike kredittkortutstedere har ulike krav for hvilken kredittscore du må ha, for å få innvilget kreditt hos dem. Scoren påvirker også hvilken rente du kan få, dersom du søker om forbrukslån eller et kredittkort.

Har du pågående inkassosaker, bør du betale disse før du eventuelt søker om et kredittkort, for å unngå at kredittscoren din gjør at du får avslag. Generelt bør du i størst mulig grad prøve å unngå betalingsanmerkninger - enten de skyldes mangel på likviditet eller at du rett og slett glemmer å betale en faktura - dersom du har planer om å kjøpe noe på kreditt.

Les også om betalingsanmerkninger - hva er det og hva kan det medføre?

Les også om forsinkelsesrente - hva er det og hvor mye må jeg betale?