Skuls logo
Tiger på hodet

Hva er inkasso, og hva betyr det for firmaet ditt?

Inkasso er den lovmessige prosessen med å komme fram til en løsning når betalingen uteblir for en vare eller en tjeneste du har levert.

Publisert 24. august 2020

Bindende å handle på kreditt

Når et firma selger på kreditt, eksisterer det en bindende avtale med kunden. Inkasso skal sikre at alle får betalt i henhold til denne avtalen.

Uten en lovregulert måte å kreve inn ubetalte regninger på hadde det nemlig blitt veldig vanskelig å drive næringsvirksomhet av noe som helst slag. Derfor er inkasso ikke bare en rett, men også en nødvendighet for samfunnsøkonomien.

Inkasso sørger for at det inntrer en lovlig konsekvens for å ikke betale. En slik konsekvens kan være at namsmannen holder det som kalles en utleggsforretning – og fastsetter hvordan gjelden skal gjøres opp. Resultatet av denne kan medføre at det gjøres beslag i skyldnerens bankkonto eller eiendeler, i tillegg til at det gis betalingsanmerkninger som gjør at vedkommende ikke får kjøpe på kreditt før de har gjort opp for seg.

Det er lovregulerte frister og gebyrsatser som gjelder, og helt spesifikke måter innkrevingen skjer på. Derfor foretrekker mange firma å la folk med kompetanse på området utføre denne oppgaven.

Ofte leier firmaer tjenestene til et inkassobyrå som utfører fremmedinkasso, som betyr inkasso på vegne av firmaet. Inkassobyråer som Skuls sørger for at alt gjøres i henhold til regler og forskrifter, og praktiserer det som kalles god inkassoskikk.

Det er også mulig å utføre egeninkasso, som betyr at man fører inkassosaken selv.

Hvorfor trenger du inkasso?

Du som driver et firma vil før eller siden oppleve at noen ikke betaler for varen eller tjenesten du har levert. Dette kan skyldes glemsel fra kunden, at fakturaen ikke er mottatt, at kunden mener varen eller tjenesten har mangler, eller at de rett og slett ikke har råd til å betale. Det siste er imidlertid ikke på listen over de vanligste årsakene til at en sak går til inkasso.

For en kunde kan det virke dramatisk å motta et inkassokrav i posten, men det er viktig å huske på den bindende avtalen de inngikk med deg som leverandør når de bestilte varen eller tjenesten.

Du er altså ved din fulle rett å minne dem på at de må betale. Ofte er det heller ikke mer som skal til for at det utestående beløpet innfris, eller at prosessen konkretiseres på andre måter, for eksempel i form av en klage eller at det gis opplysninger om at fakturaen ikke er mottatt.

Når du fakturerer en kunde må du også uansett betale merverdiavgiften på fakturaen, uavhengig av om du får betalt eller ikke. Å avskrive fakturaen som tap (og dermed få skattefradrag) kan kun gjøres når det er svært lite sannsynlig at du vil få betalt. Penger du aldri får inn, kan med andre ord koste deg dyrt.

Start inkasso tidlig

All erfaring viser at jo tidligere du kommer i gang med innkrevingen, desto større er sjansen for å få betalt. Om skyldneren har likviditetsproblemer og skylder penger til flere enn deg, er dette spesielt viktig. Du stiller lengre bak i køen av kreditorer etter hvert som flere melder sine krav. Derfor er det også viktig å rutinemessig sende inkassovarsel på ubetalte fakturaer 14 dager etter forfall.

Skuls er et inkassobyrå som tilbyr fremmedinkasso for alle norske bedrifter, men også privatpersoner.

Har du levert en vare eller tjeneste som du ikke har fått betalt for? Se hva vi i inkassobyrået Skuls kan hjelpe deg med.