Skuls logo
Tenker

Hva er et inkassosalær?

Har du en inkassosak gående eller har mottatt et fakturavarsel, kan det være du møter begrepet «inkassosalær». Her forklarer vi hva det er.

Publisert 24. august 2020

Inkassosalær er helt enkelt forklart en del av gebyret som påløper når noen betaler for sent. Beløpet betales av den som skylder penger, for å dekke oppdragsgivers merkostnader i forbindelse med prosessen.

Når en kunde ikke betaler regningen for en vare eller en tjeneste, sier inkassoloven § 17 at «skyldneren plikter å erstatte fordringshaverens nødvendige kostnader ved utenrettslig inndriving.» Dette gjelder både når man driver inn pengene selv, og når man engasjerer et inkassoselskap til å gjøre det. Ordningen kan føre til at en regning blir mye høyere for den som skylder penger.

Dette er altså penger som en skyldner må betale, og inkluderer påløpte purregebyrer og gebyr for betalingsoppfordringen. Purregebyrer har fra 2017 til sammen utgjort maks kroner 280, men fra 1. oktober 2020 endres dette til maks kroner 140.

Når et inkassobyrå krever inn penger på dine vegne er ikke salæret noe du trenger forholde deg til personlig, men det kan være greit å vite om!

Hvor stort kan et inkassosalær bli?

Inkassobyråer bruker standardiserte satser fra myndighetene for hvor store gebyrer som kan ilegges den som skylder penger.

Størrelsen på salæret som inkassobyrået kan kreve, fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet, og øker proporsjonalt med beløpet som kunden skylder. I tillegg blir salæret enda større i det som kalles «tunge» saker, det vil si inkassosaker som startes 43 dager etter at en betalingsoppfordring ble sendt.

Avhengig av størrelsen på det skyldte beløpet og hvor gammel den opprinnelige regningen var, kan salæret utgjøre alt fra 350 til over 11 000 kroner for privatpersoner, og fra 525 til nesten 17 000 kroner for bedrifter.

Retten til å legge på inkassosalær forsvinner imidlertid hvis det er gjort formelle feil i inkassoprosessen, eller hvis kunden eller mottakeren har motsatt seg kravet. Hvis skyldneren har innsigelser må saken gjennom forliksrådet før den eventuelt kan gjenopptas.

Les om tjenester fra Skuls her.

Les også om hvorfor det er omkostninger på inkasso.