Skuls logo
Tiger blir katt

Hva er et inkassobyrå?

Et inkassobyrå som Skuls bistår deg som har solgt en vare eller tjeneste, men ikke fått betalt i tide. Målet er et korrekt oppgjør, samtidig som kunden føler seg ivaretatt.

Publisert 24. august 2020

Skuls har autorisasjon fra Finanstilsynet til å levere alle typer inkassotjenester. Vi har også ulike betalingsløsninger som gjør at en faktura kan betales enkelt og på den måten skyldner foretrekker.

At Skuls er et autorisert inkassobyrå, betyr at vi har prosessfullmakt. Det gjør at vi kan følge opp inkassosaker uten at den som sendte fakturaen trenger å involvere seg direkte etter at inkassobyrået overtar saken.

I et større perspektiv er inkasso en viktig del av samfunnsøkonomien, fordi det gjør at bedrifter får betalt, noe som igjen sikrer videre drift og arbeidsplasser.

Dette gjør inkassobyråer

Inkassobyråer driver både med rettslig og utenomrettslig inkasso. Utenomrettslig inkasso består av å kontakte skyldner med brev, e-post, SMS og telefon for å komme frem til best mulig løsning for alle parter. Saklig og imøtekommende kommunikasjon med skyldneren øker alltid sjansen for at gjelden blir betalt.

Rettslig inkasso betyr å kreve inn pengene via namsmannen, som så avgir en rettskraftig dom om å hente inn midlene via pant i skyldnerens eiendom eller løsøre, trekk i lønn eller andre ytelser.

Alle seriøse inkassobyråer følger det som kalles god inkassoskikk, som kort fortalt betyr at vi ikke skal utsette skyldneren for urimelig påkjenning eller ulempe.

I Skuls legger vi ekstra stor vekt på dette, i form av å fokusere på friksjonsfrie prosesser og å komme fram til løsninger som er til det beste for begge partene i saken. God kommunikasjon og bruk av Vipps for betaling er eksempler på dette.

Sparer firmaer for tid

Det er lov for både privatpersoner og bedrifter å kreve inn pengene selv gjennom såkalt egeninkasso. Ved å overlate det til et inkassobyrå som Skuls sikrer man imidlertid en best mulig prosess, med høyere sjanse for å finne gode løsninger for både fordringshaver og skyldner. I mange tilfeller skal kundeforholdet opprettholdes også etter et eventuelt inkassooppgjør, og dette er viktig å ha med seg i hele prosessen.

Inkasso krever betydelig med oppfølging. Det er for eksempel stor forskjell i hvilken løsning som fungerer best for ulike typer skyldnere. Det er forskjell på å kreve inn et større beløp fra en familieperson med god inntekt og hus, og en student på 20 år som har inntekt på 50 000 kroner i året.

Både hvem skyldneren er, og størrelsen på beløpet, har mye å si for hva slags oppfølging som fungerer best. Ved å benytte kompetansen til et inkassobyrå, sparer firmaer mye tid, sikrer en høyere løsningsgrad og sikrer seg at alt gjøres etter gjeldende lover og regler.

Følger opp eldre saker

I tilfeller der en skyldner ikke kan betale hele beløpet eller der hvor saken går til namsmannen og resultatet blir at det ikke er penger eller pant å hente, vil vi som inkassobyrå sette kunden til overvåking.

Dette høres kanskje mer dramatisk ut enn det er. Enkelt forklart betyr det at vi følger opp skyldneren med jevne mellomrom, for å se om den økonomiske situasjonen har endret seg i stor nok grad til at man kan gjenoppta saken.

De ansatte i Skuls har lang erfaring med både rettslig og utenomrettslig inkasso. Vi bidrar gjerne til at oppgjøret skjer på en enkel og smidig måte, hvor begge parter i saken føler seg ivaretatt.

Se hva vi i inkassobyrået Skuls kan hjelpe deg med.