Skuls logo
Tenker

Forsinkelsesrente - hva er det og hvor mye må jeg betale?

Har du opplevd å ikke betale en regning i tide, og blitt nødt til å betale forsinkelsesrente? Her forklarer vi hva forsinkelsesrente er, og hva den betyr for deg.

Publisert 16. mars 2021

Forsinkelsesrente er kort forklart et ekstra beløp du må betale, når du ikke innfrir et pengekrav ved forfall. Dersom forfallsdato ikke er avtalt, kan det beregnes forsinkelsesrente tidligst 30 dager etter fakturadatoen.

Forsinkelsesrenten har to funksjoner:

  • Forebyggende - det å ikke betale i tide gir en konsekvens. Betaler du i tide, påløper det heller ikke noen rente, og dermed bidrar ordningen med forsinkelsesrente til en mer forutsigbar pengeflyt.

  • Erstatning - dersom en regning ikke betales i tide, får den som har solgt varen eller tjenesten et tap, og får kanskje også problemer med å betale sine egne regninger. Forsinkelsesrenten skal altså sørge for å dekke opp for en del av dette tapet.

Satsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår - med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli - og skal være lik styringsrenten fra Norges Bank + minst 8 prosentpoeng. Det vil si at dersom styringsrenten ligger på 1%, skal forsinkelsesrenten ligge på minst 9%. Denne ordningen er fastsatt av Finansdepartementet, i forskrift for forsinkelsesrente. Ordningen ble innført i 1978. Les også mer om forsinkelsesrente på lovdata.no.


Kompensasjon for inndrivelse

I tillegg til forsinkelsesrenten er det fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader, som også reguleres hvert halvår. Per 1. januar 2021 ligger denne kompensasjonen på 420 kroner. Dersom det tidligere er krevd et purregebyr, skal dette beløpet trekkes fra standardkompensasjonen.

Forsinkelsesrente for næringsdrivende

Dersom den som kjøper varen er næringsdrivende, er det rom for å ta høyere sats for forsinkelsesrenten, enn det som er fastsatt av Finansdepartementet. Dette må i så fall være opplyst om på fakturaen, eller i en egen avtale. Dersom det ikke opplyses om høyere sats, gjelder den satsen som er fastsatt av Finansdepartementet.

Les også om hva er kredittsjekk og kredittvurdering?

Les også om betalingsanmerkninger - hva er det og hva kan det medføre?