Skuls logo
Ser på data

Derfor bør du unngå purring

Det er gode grunner til å ikke sende purring når en faktura har forfalt med 14 dager, og til at et inkassovarsel heller er et bedre første steg.

Publisert 24. august 2020

Når en kunde ikke betaler for en vare eller tjeneste du har levert, kan det være fristende å vente med å sende inkassovarsel, og sende en purring isteden. I Norge er det lovpålagt å sende varsel før et ubetalt krav blir gjenstand for inkasso, men å sende purring er valgfritt, og kan være et unødvendig steg.

Grunnen er at inkassovarsel må sendes minimum 14 dager før inkasso kan settes i gang, og da vil det fort forlenge prosessen å sende ut en purring først.

Personen eller firmaet som ikke har gjort opp for seg, kan i enkelte tilfeller også skylde penger til andre firma som har sine interesser for å få løst saken raskest og enklest mulig. Og det er med inkasso som med mange andre prosesser; den som starter en inkassosak sist, får gjerne også betalt regningen sin sist, når skyldneren skal gjøre opp for seg.

Start inkassoprosessen 14 dager etter forfall

I praksis kan du sende både inkassovarsel og purringer når som helst etter forfall. Etter at 14 dager har passert kan du eventuelt legge et purregebyr til kravet. Vi anbefaler å sende et inkassovarsel etter 14 dager for å komme raskest mulig fram til en løsning i tilfelle skyldneren fremdeles ikke betaler.

Du har din fulle rett til å minne kunden på at de må betale for varen eller tjenesten de har kjøpt. Det er ingen dramatikk i dette, og derfor er det heller ingen grunn til å vente. Et inkassovarsel har imidlertid strenge formkrav, og hvis disse ikke overholdes kan skyldner kreve at inkassoprosessen skal avsluttes.

Bruker du et seriøst inkassobyrå som Skuls kan du være sikker på at alle krav til inkassovarsel og alle regler for god inkassoskikk følges til punkt og prikke.

Vi gjengir likevel hvilke kriterier og formkrav til inkassovarsel som må være oppfylt før du kan starte inkasso:

  • Du må ha sendt et inkassovarsel som så må ha forfalt med 14 dager.
  • Inkassovarselet må sendes skriftlig og tydelig merket «Inkassovarsel». Det kreves ikke lenger at det må sendes med post, men på en «betryggende måte», som åpner for elektronisk sending, gjerne på Digipost.
  • For å kunne kreve purregebyr må 14 dager ha passert siden fakturaen forfalt
  • Betalingsfristen på inkassovarselet må være 14 dager
  • Det må stå tydelig i varselet at unnlatt betaling innen forfallsdato kan føre til at kravet blir gjenstand for inkasso, og ytterligere forsinkelsesrenter og omkostninger vil påløpe.

Skuls sørger selvsagt for at alt dette gjøres riktig. Det eneste du må gjøre er å sende fakturaer til oss etter de har forfalt, slik at de kan bli fulgt opp raskest mulig.