Skuls logo
Tiger på hodet

Betalingsanmerkninger - hva er det og hva kan det medføre?

Å få en betalingsanmerkning høres kanskje dramatisk ut for mange, men hva er egentlig denne anmerkningen, og hva slags konsekvenser kan den gi?

Publisert 16. mars 2021

Får du en betalingsanmerkning, betyr dette at det er registrert at du eller et selskap har en ubetalt fordring mot seg. Fordringen kan bety at du har en manglende betaling etter en inkassosak (for eksempel en ubetalt regning), en forliksdom, et utlegg, eller at du eller selskapet ditt er konkurs.

Betalingsanmerkningen registrerer i et kredittopplysningsregister etter å ha blitt rapportert inn fra inkassoselskaper, namsmenn, Statens Innkrevingssentral eller lignende. Opplysningene jeg registrerer er tilgjengelig for mulige kredittgivere, eller andre aktører som du har gitt ditt samtykke til.

Når blir en betalingsanmerkning registrert?

En betalingsanmerkning kan tidligst registrere 30 dager etter at et inkassoselskap har satt i gang en rettslig prosess, for eksempel at saken er tatt videre til forliksrådet, namsmannen eller andre aktører. Det er altså verdt å merke seg at hvis du bare har mottatt en betalingsoppfordring eller et inkassovarsel, betyr ikke dette at du også har fått en betalingsanmerkning. For at du skal få muligheten til å unngå å få en betalingsanmerkning, får du varsel senest 30 dager før merkingen trer i kraft, fra kredittopplysningsbyrået.

Hvor utford blir betalingsanmerkningen stående?

Når du først har fått en betalingsanmerkning, blir denne stående til du har gjort opp kravet. Betaler du hele kravet inne de 30 dagene, skal betalingsanmerkningen slettes. Fra du betaler tar det sjelden mer enn tre dager før merkingen er slettet i registeret.

Hvis en betalingsmerkning er knyttet til en langvarig sak, kan merkningen stå i maksimalt brannår.

Hvilke konsekvenser kan en betalingsanmerkning gi?

Selskaper som selger en vare eller en tjeneste, ønsker naturlig nok stabile betalere. For at de skal kunne betale regningene sine og lønn til sine ansatte, er de avhengige av penger som skal inn på kontoen, kommer når de skal. Anser de det som at de kan få betalingsproblemer med deg - basert på faktisk historikk - er de også i sin fulle rett til å ikke ønske deg som kunde.

Gjelder beløpet og engangskjøp, er dette viktige nok, men spesielt viktig blir det for aktører som selger abonnementsbaserte tjenester, som mobil eller strøm, eller kredittselskaper eller bankmann som låner ut penger. Når slike selskaper får nye kunder, er de derfor opptatt av at det er gode betalere som rekrutteres. I den sammenhengen er det vanlig å forutsi en kredittsjekk (lenke til artikkel om dette) av nye kunder, for å gjøre en beregning av betalingsevne og -historikk.

Har du betalingsanmerkninger, har du også en dårligere kredittscore enn hva som er optimalt. Dette tas altså med i vurderingen av hvorvidt du skal godkjenne som kunde eller ikke.

Les også om hva som er kredittsjekk og kredittvurdering?

Les også om forsinkelsesrente - hva er det og hvor mye jeg må betale?