Skuls logo

Ofte stilte spørsmål om inkasso

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene fra de som har solgt en vare eller en tjeneste, men ikke fått betalt.

Hvilke former for inkasso finnes?

Det finnes to former for inkasso:

  • Inkassobyrå – Vi gjør jobben for deg
  • Egeninkasso – Du fører saken selv.

Fordelen med å bruke inkassobyrå er at du slipper å bruke egen arbeidskraft på inkasso, og får profesjonell oppfølging til innkreving og overvåking.

Fordelen med egeninkasso er at gebyrer og renter går til deg selv, og at totalkravet blir noe lavere (inkassobyråene har lov til å ta høyere gebyrer), noe som kan føre til at det blir lettere for skyldneren å gjøre opp for seg.

Les også Hva skjer hos forliksrådet og namsmannen?

Hva koster inkasso?

Skuls henter betaling fra kunden din - skyldneren. Betales ikke inkassokravet - som kan bli resultatet av en inkassoprosess skal vi heller ikke ha betalt.

Unntatt fra dette er rettsgebyr som vi har forskuttert for rettslig behandling.

Se mer informasjon om priser fra inkassobyrået Skuls.

Hvordan blir jeg kunde av Skuls?

Det er enkelt å bli kunde av Skuls Inkasso. Følgende informasjon legges inn i registreringsskjemaet:

  • Firmanavn
  • Navn og e-postadresse for godkjent kontaktperson
  • Hak av for at du aksepterer vilkårene.

Innen 24 timer vil du motta en e-post med brukernavn og passord til kundeportalen din hos oss. Vi anser deg som en kunde i det du har sendt inn registreringsskjemaet.

Hva skjer når jeg har blitt kunde av Skuls?

Når du har fylt ut registreringsskjemaet, vil du i løpet av noen få minutter motta en e-post om at du er registrert som kunde.

Innen 24 timer vil du motta en ny e-post med innloggingsinformasjon til den nettbaserte kundeportalen din.

Hvordan sender jeg inn fakturaer?

Når du har blitt kunde og fått tilgang til vår kundeportal, kan du selv registrere inkassosaker i denne.

Hva er `kravgrunnlag`?

Kravgrunnlaget for en inkassosak er i de fleste tilfeller selve fakturaen, men det kan også være en kontrakt eller en dom fra forliksrådet, tingretten eller lignende.

Er det andre ord eller begrep du lurer på hva betyr, kan du finne det i vår ordliste med begrep du ofte finner i inkassosaker.

Hva skjer når skyldneren har betalt?

Når skyldneren har betalt fakturaen foretar vi en avregning i henhold til prislisten vår (lenke), og deretter overfører vi penger til bankkontoen din.

Regnskapsdokumentasjon for transaksjonen finner du i kundeportalen. Avregning utføres daglig.

Kravet ble betalt direkte til meg, hva gjør jeg?

Dersom skyldneren har innfridd det utestående beløpet direkte til deg, må dette registreres i systemet vårt slik at inkassosaken oppdateres med riktig saldo.

Logg i kundeportalen, søk opp den aktuelle saken og registrer innbetalingen, så er alt i orden.

Skyldneren har en innsigelse mot kravet, hva gjør jeg?

I henhold til forskriftene er det ikke mulig å opprette inkasso på omtvistede saker, og dermed kan vi heller ikke sende ut inkassovarsel til skyldneren på dine vegne.

Dersom du ønsker det, kan vi ta saken inn til forliksrådet for mekling.

Kan jeg sende inkassokrav til mindreårige?

I henhold til forskriftene er det lovlig å sende ut inkassokrav rettet mot mindreårige, under forutsetning av at det ikke beregnes renter og gebyrer.

For ordens skyld: vi i Skuls påtar oss ikke inkassosaker hvor skyldner er mindreårig.

For mer informasjon kan du lese artikkelen vår om å sende inkasso til mindreårige.

Hvordan jobber Skuls?

Vi bistår deg som har levert en vare eller tjeneste uten å få betalt, med å få skyldneren til å gjøre opp for seg. Skuls legger vekt på at prosessen skal foregå på en ryddig måte, som både du og skyldneren er fornøyd med.

Vi legger vekt på enkel og tydelig kommunikasjon gjennom hele prosessen, der vi behandler skyldnerne med respekt for å sikre et best mulig utfall i hver sak. I dialogen med skyldneren følger vi alltid retningslinjene for god inkassoskikk som vi som inkassoselskap må forholde oss til.

Jeg lurer på hva et spesifikt ord eller begrep betyr.

Selv om vi i Skuls legger vekt på tydelig kommunikasjon og etterstreber å forklare ting enkelt, er det fort gjort å møte på fremmedord, og da særlig i skriftlige dokumenter du mottar i forbindelse med en inkassosak.

Derfor har vi laget denne ordlisten med begrep du ofte finner i inkassosaker, som forhåpentligvis forklarer ordet du lurte på.

Du finner ordet du leter etter enklest ved å trykke "Ctrl+f" og søke direkte etter ordet.