Skuls logo

Aksept for rettslig inkasso hos Namsfogden

i Informasjon
Vi vil sende saken til rettslig inkasso hos Namsfogden. Gjennomsnittlig behandlingstid før dom er klar etter ca. 3 måneder. Les mer om rettslig inkasso her.
i Informasjon
Saken legges til overvåk. Det betyr at vi sjekker og kontakter skyldner med jevne mellomrom, men har en langt lavere løsningsgrad enn rettslig inkasso. Les mer om overvåk her.