Skuls logo

Takk for aksept!

Vi vil nå sende forliksklage til Forliksrådet. Gjennomsnittlig behandlingstid før dom er klar eller du blir innkalt til meklingsmøte er ca. 3 måneder, men det kan ta lengre tid, spesielt i de største kommunene. Du hører fra oss når vi mottar dommen eller at innkalling til meklingsmøte er mottatt.

Inntil at dom i saken er avsagt så vil saken beholdes i ro av oss i.h.t god inkassoskikk.